فرهنگی سیاسی اجتماعی

درختم  زخم های  تیشه   دارد

 

هزاران زخم  خونین  بیشه  دارد

 

جدال تیشه حرف  تازه ای  نیست

 

که این درسوگ جنگل ریشه دارد

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و سوم شهریور 1393ساعت 12:11  توسط رشیدحسینی  |